Isolering Norrbotten

Börjar det bli kallt inomhus? Viner vinden i knutarna och känner ni hur kylan börjar tränga sig på. Kanske är det enklaste svaret på det problemet, det är dags att isolera.

Vare sig du har ett gammalt hus som du vill ha tilläggsisolerat eller ett nybyggt hus som skall isoleras så fixar vi din isolering i Norrbotten.

Det är inte bara temperaturen i huset som påverkar hur mycket du trivs i ditt hem. Även kostnaden för att värma upp huset och få en behaglig boendemiljö spelar in, och något så enkelt som en tilläggsisolering kan skona vår miljö både kort och långsiktigt. Inte bara miljön och din ekonomi gynnas av att du utför en isolering i Norrbotten, utan även din hälsa. Enligt en undersökning som gjorts håller en optimal luftkvalitet borta bakterier, virus, mögelsvampar och dammkvalster. Detta motverkar alltså risken för luftvägsinfektioner och allergi. Om miljön kanske inte är något du i första hand engagerar dig i, så är det troligtvis åtminstone viktigt att hålla dig och de dina friska. Så varför då inte ta det säkra före det osäkra och utföra en isolering i Norrbotten.

Blåsbar lösull och Ekovilla

När man värmeisolerar med blåsbar lösull är en av de positiva faktorerna tiden det tar att få ett arbete utfört. Då lösullen sprutas in är det givetvis mycket mer tidseffektivt än att stå och skära till skiva efter skiva. Tar sen arbetet kortare tid så reflekteras även det på fakturan.

Vi är ett företag som sköter din isolering i Norrbotten. De använder sig av en produkt vid namn Ekovilla. Utförda undersökningar visar att Ekovilla är en förstaklassig värmeisoleringsprodukt som tål fukt, och något som är väldigt viktigt ur säkerhetssynpunkt är att den begränsar en eventuell brandspridning i konstruktionen. Isoleringen smälter nämligen inte och börjar inte heller brinna vid höga temperaturer utan förkolnar bara, precis som massivt trä. Detta gör det effektivt vid en eventuell brandbekämpning och förlänger tiden för räddningsinsatserna.

Något som också är en fördel med Ekovilla och lösullsisolering är att det, efter att det sprutas in, inte får några fogar. Oavsett hur noggrann man än må vara när man isolerar med skivor, så är det oundvikligt att det uppstår fogar och ojämnheter.

Något annat som kanske kan glädja dig som väljer att isolera i Norrbotten med hjälp av oss och Ekovilla är tjockleken på isoleringen. Ekovilla är nämligen så värmeeffektiv att du utan problem uppfyller föreskrifterna för isolering, utan att behöva göra konstruktionen tjockare eller ändra husets utseende.

Miljön i fokus.

Något som också kan vara intressant att veta är att Ekovilla dessutom är tillverkat av miljövänligt returpapper. Det kan alltså inte bli mycket miljövänligare än så.
Ekovilla minskar även under sin livscykel koldioxidutsläppen från boendet då materialet isolerar värme och dessutom binder kolet i returpappret.